Ølforsiden   Mit bryggeri   Mine øller   Mine humleplanter

Om bryggeriet  Mæskning og kogning  Køling  Gæring  Opbevaring  Rengøring


Nedenfor ser du hvordan jeg i dag køler med pladekøler og pumpe , hvordan jeg før kølede med pladekøler uden pumpe, og hvordan jeg først kølede med kobberspiral (chiller).

Totton pumpe (NDP 14/2 med gevind) pumper den varme urt gennem Therminator pladekøler og videre over i gæringsspand. Alle slander som urten løber i gennem er fødevaregodkendte.

Pumpen tåler ikke kogende urt, da den kan ødelægges af kavitation, så inden køling påbegyndes, gør jeg følgende (efter at have slukket for gassen): Med munden for den gule slange hæves (suges) urt op af gruekedlen, gennem pumpe og over i pladekøleren (det kræver et par dybe ind- og ud-åndinger); pumpen startes kortvarigt for at sparke urt gennem pladekøleren og den gule slange og over i stålgryden; pumpen slukkes og urt løber ved hævertvirkning fra gruekedlen over i stålgrydlen; jeg lader ca. 5 l gennemløbe på denne måde; herved steriliseres alle slanger, pumpe og pladekøler.

Når dette er sket føres den gule slange over i gæringsspanden, urten i staålgryden hældes tilbage i gruekedlen (hvor urtens temperatur nu er ca. 90 grader), der tændes for kølevandet, og til sidst tændes for pumpen. Herefter bliver urten hrutigt kølet ned, hvis kølevandet ved indløb er koldt.

Til toppen


Køling med pladekøler og pumpe
Kombinationen af en Totton pumpe og en Therminator pladekøler virker rigtig effektivt, hvis kølevandet ved indlø ellers er koldt (hvilket i min husholdning kniber lidt om sommeren).

Køleopstillingen set fra en anden vinkel. Den grønne slange fører kølevand til pladekøleren. Den tykke klare slange fører vand fra udløbet af pladekøleren op i vaskenHøjtstående spand hvorfra den (næsten) kogeende urt ledes via fødevaregodkendt slange pladekøleren og videre i gæringsspanden (ikke vist).

Til toppen

Therminator pladekøler. Gule fødevaregodkendte slanger er sluttet til indløb og udløb for urt. Grøn slange (med hane) er sluttet til indløb for koldt vand, mens klar 3/4" slange er sluttet til vandafløb. Køblingerne er bl.a. Gardena haveslangekoblinger, der iflg. Gardena er af polypropylen. Grøn slange kobles til vandhane og klar slange har udløb i en håpndvask.


Køling med pladekøler uden pumpe
Therminator pladekøleren er utroligt effektiv. Den kogte urt hældes op i en højtstående spand med hane. Herfra ledes den via fødevargodkendt slange gennem pladekøleren og videre i gæringsspanden. Modstrøms løber der i pladekøleren koldt vand fra hanen. Det tager på denne måde 5-10 min. at nedkøle 40 l urt til 20 C.

Højtstående spand hvorfra den (næsten) kogeende urt ledes via fødevaregodkendt slange pladekøleren og videre i gæringsspanden (ikke vist).

Til toppen

Kobberspiral til køling (på engelsk kaldet "chiller"). Vandslanger til ind- og udløb er fastgjort med spændbånd. Her er der tale om silikoneslanger.


Køling med kobberspiral (chiller)
Til nedkøling benytter jeg en almindelig kobberspiral (chiller) viklet af kobberrør. Kølingen sker ved at lede koldt vand fra hanen gennem spiralen, som er stukket ned i den varme urt. Nedkøling af 20 l kogt urt til en temperatur på godt 20 C tager skønsmæssigt 20 min.

Når jeg desinficerer min kobberspiral, stikker jeg den IKKE 10 min i den kogende urt, som andre ofte gør. Jeg stikker den i den spand med iodophor, som jeg gør klar til gæring. Inden jeg stikker spiralen i den varme urt, skyller jeg den i koldt vand (som aldrig har ødelagt mit øl - det er tilsyneladende rent byvand). Iodophorbehandlingen fjerner ir'en fra spiralen, den ir som ellers fjernes af den kogende urt. Er min decinficeringsmetode lige så god som kogning, bedre, sundere, eller ????

Chilleren i funktion. Bemærk den meget uklare urt. Før køling var urten næsten klar, mens den efter kort tids køling blev uklar. Der er tydeligvis tale om "cold break". Uklarhederne bundfældes senere under gæring.


Til toppen